Ekoigelitky

Eko2igelitky

Novinka na českém trhu – EKO2 LDPE tašky (ekologicko - ekonomické igelitové tašky).

Ekonomická

V současné době používáme nejnovější technologii pro výrobu fólie ve více vrstvách následně spojených v jednu folii. Takto vyrobená fólie má výrazně lepší vlastnosti v nosnosti a odolnosti proti protržení a přispívá k nižší materiálové a energetické náročnosti při vlastní výrobě tašky. To nám umožňuje vyrobit ekonomickou tašku s nižší gramáží (tenčí fólie) už od síly 0,040 mm se stejnou nosností a odolností jako tašky v gramáži 0,050 mm. Moderní technologie výroby vícevrstvé fólie velmi efektivně využívá tzv. regranulát (materiál vyrobený z již použité a následně recyklované PE fólie), který se přidává do prostředních vrstev fólie. V závislosti na následné náročnosti potisku fólie lze efektivně nastavit poměr regranulátu a běžného granulátu tak, aby měla výsledná folie co nejvhodnější složení a kvalitu pro následný potisk. Ekonomická úspora je v závislosti na velikosti a síle tašky od 5 do 20 %.

Ekologická

V uplynulém období byl ve Spolkové republice Německo vyvinut nový typ biodegradabilního činidla, které se během výrobního procesu přidává do PE fólie. Takto upravený materiál způsobí následný řízený rozpad produktů z této fólie vyrobených. Odnosné tašky obohacené o biodegradabilní činidla se například na skládkách, volně v přírodě, nebo při kompostování postupně rozpadnou na pro přírodu neškodné deriváty. Fólie s příměsí biodegradabilních činidel se vyznačují mírnou zažloutlostí, která není při následném potisku na závadu. Naopak tašky z takto lehce zabarvené folie dávají uživateli nevtíravou formou najevo, že přichází do kontaktu s ekologickým odnosným materiálem. Také efektivní možnost využití regranulátu při výrobě tašek výrazně podporuje koloběh recyklace plastů ve společnosti.

Spojením výše uvedených technologií vzniká unikátní obalový prostředek, který je ekologický a zároveň ekonomický, což u odnosných tašek zdaleka není běžným pravidlem. V oblasti obalového odnosného materiálu se bezesporu jedná o velmi zajímavou variantu odnosné tašky, kterou dnešní ekologicky, ale i ekonomicky zaměřená společnost vyžaduje. Označení výrobku logem EKO² je chráněno ochranou známkou Úřadu průmyslového vlastnictví.

Srovnání papír – plast

Není bez zajímavosti, že výroba nového typu igelitové tašky je již energeticky a materiálově méně náročná než vlastní výroba a distribuce tašky papírové. Papírová taška má ve složeném stavu v průměru 510 ti násobně větší objem než taška igelitová, což se v poslední době, kdy se do ekologické náročnosti výrobku započítávají také distribuční a skladovací náklady, stává velmi pádným argumentem pro očekávaný návrat odnosných tašek z PE fólií.

Při výrobě igelitových PE fólií neunikají do ovzduší žádné škodlivé látky, prakticky se surový plastový granulát pouze zahřeje a vyfoukne se z něj nekonečná fólie, podobně jako při výrobě skla. Při zdlouhavé výrobě celulózy pro následnou výrobu papíru se do ovzduší uvolňují obrovská množství sirovodíku a dalších toxických látek. Možnost opakovaného použití papírové tašky je několikanásobně nižší než u tašky igelitové.

Při běžném životním cyklu tašky, kdy se použitá igelitka odloží do všudepřítomných žlutých kontejnerů pro recyklaci plastů, tak igelitové tašky v žádném případě nezatěžují životní prostředí. Naopak, stávají se vítaným zdrojem pro výrobu regranulátu, podobně jako sklo, nebo papír.

Cena

Naše společnost se rozhodla výrobu takto upravených tašek na českém trhu podporovat a zvýšené náklady spojené s výrobou obohacenou o biodegradabilní činidla dotovat. Z tohoto důvodu plánujeme cenu igelitových EKO2 tašek do odvolání udržet jen o 15 % dráž oproti ceně běžných igelitek. Věříme, že se nám to ve spojení s ekonomicky vyráběnou folií podaří a EKO2 igelitky pevně zakotví jako praktický odnosný ekologický obal na našem trhu.