Náhradní plnění

Protože firma SLOBAG má status CHRÁNĚNÉ DÍLNY, má Vaše společnost v případě spolupráce s námi možnost uplatnit si náhradní plnění dle novelizace zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti – viz níže

Pokud Vaší společnosti chybí zaměstnanci se změněnou pracovní schopností pro účely plnění povinného podílu, můžete ušetřit až 36 % z celkové ceny zakázky bez DPH realizované u naší společnosti. Tato úspora tvoří nezanedbatelný finanční profit pro Vaší společnost jakožto zadavateli zakázek na dodávku reklamních předmětů chráněným dílnám.

Výhodu náhradního plnění u naší chráněné dílny využívají renomované společnosti, které vyžadují vysokou kvalitu dodávaných výrobků jako např. AVON Cosmetics s.r.o., Plzeňské pivovary a.s., NESTLE s.r.o., DANONE a.s., Vandenberg, ČEZ a.s., SPAR s.r.o., ČSOB a.s., ŠKODA AUTO a.s. a jiné.

Náhradní plnění

V souvislosti s novelizací zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti si Vás dovolujeme upozornit na podstatnou změnu tohoto zákona, který nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2005.

Zaměstnavatelé s více jak 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v povinném podílu 4 % (na každých 25 zaměstnanců jednoho zaměstnance se zdravotním postižením).

Pokud zaměstnavatel nezaměstnává patřičný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, má povinnost:

Velká skupina našich zdravotně postižených spoluobčanů nemá na trhu práce snadnou a rovnoprávnou pozici. Jejich zručnost, trpělivost, odbornost i zaujetí jsou přitom přinejmenším srovnatelné s výkonem jejich kolegů bez zdravotního postižení. Váží si každé práce, protože jim přináší pocit uspokojení a důležitosti. Pouhá skutečnost, že práci získají, pro ně často bývá důležitější, než odměna, kterou za ni obdrží a tím se od většiny “zdravých“ spoluobčanů odlišují.