Výrobní technologie

Společnost Slobag využívá pro výrobu tašek a sáčků nejefektivnější, nejpřesnější a nejlevnější metodu tisku – flexotisk, neboli tisk shora na fólii. Ve flexotiskovém stroji přenášejí fotopolymerní razící štočky (přilepené na tiskových válcích) barvu na nekonečnou folii, která strojem prochází. Proto je potřeba pro každou barvu, která se na tašce nachází vyrobit tiskovou matrici – fotopolymerní razící štoček.

Vlastní výroba tašky probíhá ve třech fázích:

  1. Nejprve se z ropného granulátu v extrudéru nekonečná fólie vyfoukne a navine na roli

  2. Dále se fólie ve flexotiskovém potiskovacím stroji potiskne

  3. Nakonec se potisklá fólie naseká a svaří v konfekčním stroji do podoby tašky, sáčku či pytle

Každé fázi nejprve předchází stádium přípravy strojového vybavení. Délka a náročnost této přípravy je stejná pro jakékoliv objednané množství. Z toho vyplývá, že tuto technologii tisku a výroby lze využít až od určitého minimálního množství zákazníkem objednaných tašek, či sáčků. V současné době je minimální množství tašek, které jsme schopni zařadit do výroby 5 000 kusů (platí pouze pro velmi jednoduchý tisk 1 – 2 přímé barvy). U složitějších tisků jako jsou vícebarevné tisky, rastry, tisk CMYKem, celopločný tisk, tisk na spad … je minimální množství pro výrobu 10 000 kusů.

Podrobné informace k našim výrobkům Vám rádi poskytneme na telefonních číslech či osobně v naší zakázkové kanceláři, nebo prostřednictvím internetového formuláře v sekci cenové kalkulace.